НЗОК ще плаща за последващо лечение на COVID-19

Животът

27-03-2021, 13:00

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща за последващо лечение на COVID-19. Това предвиждат промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, каени за обществено обсъждане.

В тях е предвидено откриването на нова клинична пътека за провеждане на физикална терапия, рехабилитация и грижи за пациенти след проведено активно болнично лечение на COVID-19.

Вече има научни данни, че коронавирусната инфекция, засягайки органите и системите в човешкия организъм, предизвиква и остатъчни физически и психически последици за по-дълъг период от време. Регистрирано е, че симптоматиката след прекаран COVID-19 се владее предимно от страна на дихателната система, сърдечно-съдовата система, нервната система, обмяната на веществата, което вероятно е последица от въздействието на вируса в тъканите на различни органи.

Остатъчната соматична и функционална симптоматика и параметрите на промените в периода след боледуване все още са в процес на регистриране и изясняване, пише в мотивите към проекта.

За пациенти с налични остатъчни проблеми за здравето непосредствено след проведено активно лечение от COVID-19, с уточнена диагноза и стабилизирано соматично и неврологично състояние, при които не е необходимо активно лечение на основното заболяване, усложненията и придружаващите заболявания, е доказана необходимостта от провеждането и на физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи с цел стабилизиране на постигнатия ефект от болничното лечение.

Тъй като на настоящия етап в пакета от дейности на НЗОК не е предвидена възможност за провеждането им, се предлага създаване на нова клинична пътека „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“.

Доказано е, че рехабилитацията и специализираните грижи за пациентите с налични остатъчни проблеми за здравето след активно болнично лечение от COVID-19 са най-ефективни в тримесечния период, непосредствено след провеждането му, когато се стабилизира постигнатия ефект от болничното активно лечение, а човешкият организъм възстановява пълната си функционалност, обяснява се в мотивите към промените.

Друга промяна предвижда Националната здравноосигурителна каса да осигурява провеждане на специализирани и високоспециализирани имунологични изследвания за диагностика на първични имунни дефицити, както и на малки хирургични интервенции с насоченост към труднозаздравяващи рани, настъпили в резултат на нарушена трофика на кожата и подкожната тъкан вследствие на промени в периферните съдове (каквито са и промените при възпаление на кръвоносните съдове - т.нар. васкулит при коронавирусна инфекция).

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"