Членовете на космическото общество на ВВВУ "Георги Бенковски" получиха сертификати от НАСА

Екипът на Космическото общество на ВВВУ "Георги Бенковски" бе включен в Научно-изследователската програма на НАСА за откриване и проследяване на астероиди – The International Astronomical Search Collaboration (IASC).
С професионалния астрономически софтуер Астрометрика младите астрономи откриха 4 нови астероида, което бе потвърдено и от Центъра за малки планети в Харвард.
Основният двигател на изследователската дейност е доц. д-р Веселка Радева, ръководител на Морска астрономическа обсерватория и Планетариум на ВВМУ "Н. Вапцаров" и Заместник-председател на Европейската асоциация по образование в областта на астрономията.
Във видеоконферентна връзка тя поздрави звездният екип на Авиокосмическото общество на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" с първите им сертификати за откриване и проследяване на астероиди.
Сертификатите на младите астрономи връчиха заместник ректорът по учебната и научната част на ВВВУ "Георги Бенковски" полковник доцент д-р инж. Асен Маринов и заместник ректорът по професионално обучение и международно сътрудничество полковник Андриян Колев. И двамата изразиха удовлетвореността си от първите резултати на авиационните астрономи и очертаха възможностите за бъдещата дейност на космическото ни общество.
Сертификатите си получиха курсант-младши сержант Кристияна Николова, курсант-младши сержант Николай Манев, курсант-младши сержант Калоян Димитров, курсант-сержант Ивайло Захариев, курсант-сержант Лъчезар Михайлов, курсант-сержант Драгомир Петров, курсант-старши сержант Александър Недялков, курсант-старши сержант Янул Димитров, курсант-старши сержант Михаил Йорданов, курсант-старшина инж. Денис Маринов, курсант-старшина инж. Стоян Витанов и техните верни ръководители от факултет „Авиационен“ – лейт. инж. Милен Симеонов, ст. лейт. д-р инж. Кирил Камбушев и доц. д-р инж. Владимир Савов.
Авиокосмическото общество на ВВВУ "Г. Бенковски", заедно със Студентското космическо общество на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, работят заедно вече 7 месеца, разбирайки важността на мисията, за която се борят, и Република България да има свои собствени Космически войски!
Ценен дар отличените получиха и от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - "Гид на любителя астроном 2020" и "Гид на любителя астроном 2021" с автор Пенчо Маркишки.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"