Ремонтът на Летния театър в "Кайлъка" напредва

Дейностите в част „Архитектурно строителство“ са на стойност 53 800 лв. с ДДС

Ремонтът на Летния театър в парк "Кайлъка" напредва, предвижда се дейностите да приключат до края на м. май 2021 г. Реновират се фасадата, сцената и съблекалните на изпълнителите. Ще бъдат подменени счупените пейки на местата за зрителите, останалите ще бъдат пребоядисани. Дейностите в част „Архитектурно строителство“ са на стойност 53 800 лв. с ДДС, извършват се от фирма "Стройконсулт" ЕООД - Плевен, която спечели обществена поръчка с предмет „Извършване на текущо поддържане и неотложни ремонти на сгради и съоръжения, собственост на Община Плевен, и учрежденията на бюджетна издръжка към Община Плевен“ за следващите 4 години.

В ремонтните дейности по Летния театър е включено укрепване на електроинсталацията, обезопасяване на стърчащи кабели, подмяна на електрически табла, общата сума е 7 000 лв. В тази част на ремонта работи фирма "Елко" ООД - Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен