Община Никопол получава безвъзмездно за управление Никополската крепост

Министерският съвет прие решение

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на историческа и археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Никопол за срок от 10 години.

Историческа и археологическа недвижима културна ценност "Никополска крепост" с категория „национално значение се намира в град Никопол, местност „Баладжа“, с обща площ 99,8 дка.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен