Агенцията по заетостта активира над 26 000 младежи, които нито учат, нито работят

Агенцията по заетостта е успяла да стимулира 26 069 младежи до 29 г., които нито учат, нито работят, за активно поведение на пазара на труда. По проекта „Готови за работа“, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, са проведени трудови борси за срещи на неактивните младежи с работодатели. Осигурена е психологическа подкрепа и са проведени „ателиета за търсене на работа“.

11 669 безработни младежи са получили конкретно предложение за работа, обучение или образование, след реализирани активности по проекта. 358 младежи са взели решение за включване в образование или обучение, а 2 031 участници са започнали нова работа. Бюджетът на мярката „Готови за работа“ е 10 млн. лв. Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта.