Двама нови съветници положиха клетва в Общински съвет - Плевен

Венцислав Крамолински и Милчо Илиев влизат в местния парламент на мястото на Илиян Йончев и Албена Върбанова

Двама нови общински съветници положиха клетва в Общински съвет - Плевен. С решения на Общинска избирателна комисия, Венцислав Крамолински и Милчо Илиев влизат в местния парламент на мястото на избраните за народни представители в 45-ото Народно събрание съответно Илиян Йончев от групата на „БСП за България“ и Албена Върбанова от групата на „МК "Демократична България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)". Решенията на ОИК - Плевен обяви председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за зам.- министър, зам.-областен управител, зам.-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация. С Решение №341 от 16.04.2021, ОИК - Плевен прекратява пълномощията на общинския съветник Илиян Йончев и обявява Венцислав Крамолински за избран на негово място. Венцислав Крамолински е зооинженер, за него това е първи мандат в Общинския съвет.

На същото основание с Решение №342 от 16.04.2021, ОИК - Плевен прекратява пълномощията и на общинския съветник Албена Върбанова и обявява Милчо Илиев за избран на нейното място. Милчо Илиев е строителен инженер - конструктор, бил е областен управител на Област Плевен в периода 1999 - 2001 г. За него това е четвърти мандат в състава на Общинския съвет.

Направените промени в състава на местния парламент водят до промени и в съставите на част от постоянните комисии. С решение на Общинския съвет Милчо Илиев влиза на мястото на Албена Върбанова в ПК по „Бюджет и финансова политика“, ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ и в ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори".

Венцислав Крамолински влиза на мястото на Илиян Йончев в ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ и в ПК по „Здравеопазване и социална политика“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен