Отложиха обявяването на конкурсите за управители на шест общински дружества

За втори пореден път Общински съвет - Плевен отложи обявяването на конкурсите за избор на управители на шест общински фирми. От дневния ред на днешното заседанието отпаднаха точките за конкурсните процедурите за "Тролейбусен транспорт" ЕООД, "Инжстрой" ЕООД, "Паркстрой" ЕООД, „Диагностично консултативен център II - Плевен" ЕООД, „Диагностично- консултативен център IIІ - Плевен" ЕООД и членове на съвета на директорите на „Тибор" ЕАД.

Шестте предложения отпаднаха по предложения на две от постоянните комисии - ПК по „Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Здравеопазване и социална политика“. Причината е внесеният на 22.04.2021 г. на централно ниво Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, който касае провеждането на конкурси.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"