Ремонтът на Летния театър в парк "Кайлъка" ще приключи до края на май

Реновират се фасадата, сцената и съблекалните на изпълнителите

Ремонтът на Летния театър в парк "Кайлъка" се предвижда да приключи до края на м. май 2021 г. Реновират се фасадата, сцената и съблекалните на изпълнителите. Ще бъдат подменени счупените пейки на местата за зрителите, останалите ще бъдат пребоядисани. Дейностите в част „Архитектурно строителство“ са на стойност 53 800 лв. с ДДС. Извършва се и укрепване на електроинсталацията, обезопасяване на стърчащи кабели, подмяна на електрически табла, за които общата сума е 7 000 лв.

В инвестиционните намерения на Община Плевен е цялостен ремонт на Летния театър, за целта ще се търси европейско финансиране.

Определиха цени за ползване на Летния театър в парк "Кайлъка"Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"