Уведомяват собственици на пчелини в Плевенско за предстоящо третиране срещу плевели

Уведомлението идва от Железопътна секция Враца

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности от Железопътна секция Враца уведомяват собствениците на пчелини за предстоящо наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътни линии със следния график:

На 10.05.2021 г. по линията Плевен – Пордим – Левски;
На 11.05.2021 г. по линията Левски – Пордим – Плевен;
На 12.05.2021 г. по линията Плевен – Червен бряг;
На 13.05.2021 г. по линията Червен бряг – Плевен;
На 14.05.2021 г. по линията Червен бряг – Мездра;
На 17.05.2021 г. по линията Мездра – Червен бряг;
На 18.05.2021 г. по линията Мездра – Лакатник;
На 19.05.2021 г. по линията Лакатник – Илиянци;
На 20.05.2021 г. по линията Илиянци – Лакатник;
На 21.05.2021 г. по линията Лакатник – Мездра;
На 25.05.2021 г. по линията Мездра – Враца;
На 26.05.2021 г. по линията Враца – Мездра;
На 27.05.2021 г. по линията Враца – Бойчиновци – Брусарци;
На 28.05.2021 г. по линията Брусарци – Видин;
На 31.05.2021 г. по линията Видин товарна/пътническа гара;
На 01.06.2021 г. по линията Брусарци – Лом;
На 02.06.2021 г. по линията Бойчиновци – Берковица;
На 02.06.2021 г. по линията Ясен – Черквица.

Третирането ще се проведе на разстояние шест метра от глава релса от двете страни с препарат Клиник 36 СЛ. Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони. Препаратът Клиник 36 СЛ е разрешен за употреба в България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните № 01208-ПРЗ-2/04.07.2016 г. Клиник 36 СЛ не е токсичен за пчели.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Галя Тодорова – еколог в ЖПС – Враца, тел. 0885 913875.

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"