НОИ: Средният осигурителен доход за март е 1150,92 лева

Това информираха от Националния осигурителен институт

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2021 г. е 1150,92 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1.04.2020 г. до 31.03.2021 г. е 1099,27 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.