Евростат: България сред страните в ЕС с най-малко разводи

Само 1,6 на 1000 души се развеждат в страната ни през 2019 г.

България е сред страните в ЕС с най-малък брой разводи, сочи проучване на Евростат. Само 1,6 на 1000 души се развеждат в страната ни през 2019 г.

Най-малко разводи има в Малта и Ирландия (0,7 развода на 1 000 души), следвани от Словения (1,2), Италия (1,4) и Хърватия (1,5).

Най-често хората се развеждат в Латвия, Литва и Люксембург, Кипър и Швеция.

Относно статистиката за браковете, България държи златната среда в ЕС - 4,2 на 1000 души през 2019, слабо увеличение от 2018, когато браковете са били 4,1 на 1000 души.

През 2019 г. страните от ЕС с най-голям брой бракове спрямо населението са Кипър (8,9 брака на 1 000 души), Литва (7,0), Латвия и Унгария (и 6,7), и Румъния (6,6). Те са последвани от Словакия (5.4), Дания и Малта (5.3).

За разлика от това, най-ниските нива на бракосъчетание са около 3 брака на 1 000 жители, които са отчетени в Италия (3.1), Португалия и Словения (и двете 3.2), следвани от Франция, Испания, Люксембург (всички 3.5).

Дългосрочната тенденция в Европейския съюз показва, че броят на браковете намалява, докато броят на разводите се увеличава.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен