Приключи вторият ранен прием за курсанти във ВВВУ "Георги Бенковски"

До 7 юли продължава приема на документи за редовния прием на курсанти и студенти

Фаталното 13-то число от месец май се оказа щастливо за допуснатите до мандатна комисия 17 кандидати /от които 3 момичета/ за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВВУ "Георги Бенковски" за учебната 2021/2022 година.

След представянето си пред комисията с председател бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ "Георги Бенковски" и представители от Министерство на отбраната и Българската армия, в чийто структурни звена ще се реализират обучаемите на Училището се оказа, че за редовния прием остават:

1 място в специализация „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“,

2 места за „Летец-пилот на хеликоптер“ за нуждите на МВР 

9 места за „Летец- пилот“ за нуждите на Министерство на отбраната.

До 7 юли продължава приема на документи за редовния прием на курсанти и студенти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен