Изложба "Мисия пътешественик" е подредена в Държавен архив - Плевен

Изложбата ще остане в Плевен до 4 юни

В Държавен архив - Плевен бе представена пътуващата изложба "Мисия пътешественик" на Държавна агенция "Архиви" по повод отбелязването на 70 години от създаването на Българските държавни архиви, като тя е част от популяризирането на дейността им през юбилейната 2021 г.

Учениците от клуб „Млади възрожденци“ при Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен с ръководител Биляна Иванова уважиха мероприятието и разгледаха изложбата, която ще остане в Плевен до 4 юни, след което ще пътува за да се представи от Държавен архив – Ловеч.