Община Никопол получи право за безвъзмездно управление на "Никополска крепост"

Това става факт с подписването на договор между Министерство на културата и Община Никопол

Един от емблематичните за Никопол исторически и археологически обекти – недвижима културна ценност „Никополска крепост“ / Шишманова крепост /, с категория „национално значение„, българската държава, чрез Министерския съвет на Република България, предостави безвъзмездно за управление на Община Никопол. Това става факт с подписването на договор между Министерство на културата и Община Никопол.

Договорът се сключва за срок от 10 години и касае осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на археологическата недвижима културна ценност.

За осъществяване целите на договора, Община Никопол се задължава да осигурява необходимите за управлението и поддържането на държавния имот средства, и с грижата на добър стопанин, при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство и Закона за държавната собственост, да разходва приходите от обекта за дейности по неговото опазване, консервация и реставрация, за музейни и други дейности, свързани с опазването му. За изпълнение клаузите на договора, както и за осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, Община Никопол предстои да сключи договор и с Регионален исторически музей – Плевен.

Предоставянето за безвъзмездно управление на Община Никопол на археологическата недвижима културна ценност "Никополска крепост", дава възможност Общината да участва с проекти по различни програми – европейски и национални, а средствата да бъдат използвани за превръщането на тази национална забележителност в привлекателно място за посещение от гражданите и гостите на града.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен