В МУ-Плевен се проведе вторият присъствен тест по биология за бакалавърските специалности

Днес се проведе вторият присъствен тест по биология за бакалавърските специалности. Той бе организиран в учебните зали на Факултет „Фармация“ при спазване на всички противоепидемични мерки – ограничен брой кандидати в залите, спазване на дистанция, осигурени предпазни средства и дезинфекция. Кандидатите заеха местата си от 8.00 до 8.30 ч.

В 8.45 ч кандидат-студентите бяха приветствани от зам.-ректора по учебната дейност на МУ-Плевен доц. д-р Соня Вълкова с думите: „Поздравявам ви с правилния избор на висше училище и професии, които са посветени на грижите за човешкото здраве и живот. Пожелавам ви наесен да ви посрещнем като студенти в нашата Алма Матер, за да придобиете необходимите знания и умения на здравни професионалисти.“ Вариантът на теста по биология бе изтеглен от кандидат-студент от залата в присъствието на председателя на комисията за оценка на изпитните работи по биология и членове на техническата комисия за прием. До края на деня кандидатите ще могат да проверят резултатите си в електронната система. 

Тази година голяма част от кандидатите за бакалавърските специалности се възползваха от повечето възможности в кандидатстудентската кампания на МУ-Плевен -  кандидатстване онлайн на предварителните тестове по биология. По-голяма част от зрелостниците ще използват оценката от матурата си по биология в надпреварата. Няколко са възможностите на кандидат-студентите за участие в класирането за специалностите на Факултетите „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и на Медицинския колеж – с оценка от теста по биология от изпитните сесии – онлайн или присъствени; със зрелостен изпит по биология или с оценка от друга матура по избор.

От 14 до 28 юни МУ-Плевен стартира онлайн прием на кандидатстудентски документи за участие в класирането за бакалавърските специалности и за явяване на изпит и участие в класирането за магистърските специалности. Бакалавърските специалности във Факултет „Здравни грижи“ са „Медицинска сестра“ и „Акушерка“; във Факултет „Обществено здраве“ - „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Социални дейности в здравеопазването“, а в Медицински колеж - „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицинска козметика“. Висшето училище запазва приема за специалност „Социални дейности“ в платена форма на обучение.

Присъственият кандидатстудентски изпит за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ е на 1 юли 2021 г., четвъртък, от 9.00 ч, с настаняване на кандидатите по зали от 8.00 ч. Изпитът е двукомпонентен и комплексен по биология и химия, със съкратена продължителност и намален обем – общо четири часа.

През изминалата година Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) проведе целогодишна кандидатстудентска кампания под мотото „Успяваме заедно“. Тя премина с организиране на електронни срещи с кандидат-студенти и повече изпити, които се редуват в онлайн и присъствена форма. Всички присъствени събития са съобразени с динамичната епидемична обстановка в страната и препоръките на отговорните институции, с цел осигуряване на пълна безопасност на кандидат-студентите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен