Проведе се занятие за реакция при наводнение в района на язовир Горни Дъбник

Занятието се състоя под ръководството на подполковник Калоян Стоянов

Личният състав от формированието за овладяване и/ или предодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) при наводнение от военно формирование 42800 от състава на военно формирование 22160 - Плевен, под ръководството на подполковник Калоян Стоянов (командир на военно формирование 42800) проведоха практическо занятие с материална част по оказване на помощ на местното население за ликвидиране на последствията от възникнало наводнение.

Занятието се проведе съвместно със служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен и Регионална служба „Военна полиция“ - Плевен, в района на язовир Горни Дъбник.

Основната цел бе да се синхронизират дейностите между участниците и подобри взаимодействието им по ликвидиране на последствия от подобен вид бедствия.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"