Мария Монова положи клетва като общински съветник

В началото на сесията съветниците почетоха с минута мълчание паметта на своя колега Георги Велков

С полагане на клетва от Мария Монова - обявена за избрана за общински съветник, започна днешното заседание на Общински съвет - Плевен. В началото на сесията съветниците почетоха с минута мълчание паметта на своя колега Георги Велков.

Съгласно решение на Общинска избирателна комисия, Мария Монова става част от Общински съвет - Плевен, след внезапната кончина на Георги Велков, който бе част от групата общински съветници на МК "Демократична България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)". С Решение №368-МИ от 15.06.2021, ОИК - Плевен прекрати пълномощията на Георги Велков като съветник и обяви г-жа Монова за избрана.

„Съжалявам за ненавременната загуба на нашия колега и съмишленик Георги Велков. Нека почива в мир. Заемам своето място в Общинския съвет с убеденост, че мога да бъда полезна в своите области култура и образование“, заяви Мария Монова след подписване на клетвения лист като съветник.

С решение на Общинския съвет Мария Монова става част от състава на две от постоянни комисии - ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" на мястото на Георги Велков и в състава на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" на мястото на Милчо Илиев.

В състава на Постоянната комисия по „Устройство на територия, екология и земеделие", на мястото на Георги Велков бе избран Христо Таслаков.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен