Община Плевен получи правото на собственост върху държавен имот, за да изгради учебна сграда

Новата сграда ще даде възможност учениците от три училища да преминат в едносменен режим на обучение

По решение на правителството община Плевен получава правото на собственост върху държавен имот с площ 7166 кв. м в гр. Плевен.

На мястото ще се изгради нова учебна сграда на Основно училище „Валери Петров“ - гр. Плевен по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“.

Новата сграда ще даде възможност учениците от три училища да преминат в едносменен режим на обучение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен