Районна прокуратура - Плевен предаде на съд кмет за документни престъпления и присвояване

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съд

Районна прокуратура - Плевен внесе в съда обвинителен акт  срещу Х.Т. за престъпление по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК- за това, че през периода 25.01.2017 г. - 23.08.2017 г., в качеството си на длъжностно лице - кмет на Кметство в Плевенска област, в кръга на  службата си по осъществяване на нотариални функции по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, предоставящи му право да удостоверява подписи в документи, които не подлежат на вписване, съставил официални документи - нотариални заверки на подписи в декларации–пълномощни, в който удостоверил неверни обстоятелства, изразяващи се в личното полагане на подписите от страна на посочените в тях лица. Целта на тези документи била да бъдат използвани като доказателство за това, че са предоставени  разрешения от родителите на вписаните в тях малолетни или непълнолетни лица за преминаване и престой зад граница и пътуването им в чужбина – Европа, като бъдат придружавани от съответните упълномощени лица.

Обвиняемият е предаден на съд и за престъпление по чл. 201, ал.1  вр. чл.26, ал.1 от НК-за  това, че през периода 20.01.2017 г. - 25.11.2017 г., в качеството с на длъжностно лице - кмет на Кметство, при условията на продължавано престъпление, присвоил чужди движими вещи - 1 538,05 литра гориво на обща стойност 3 149,24 лв., собственост на Община Плевен, връчени в това му качество и поверени му да ги управлява. Той заредил на бензиностанции гориво, предназначено за предоставения му за служебно ползване лек автомобил „Пежо“, в лек автомобил, който ползвал за лични цели .

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

* Съгласно чл.31, ал.3 от Конституцията на Република България  и чл. 16 от НПК обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"