Проведе се заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Състоянието на пътищата и изправността на автомобилите са сред основните причините за катастрофите в Плевенско

В Областна администрация - Плевен се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движение по пътищата, ръководено от г-жа Ваня Савова, зам.- областен управител на област Плевен и председател на комисията.

В хода на заседанието представителите на отговорните институции докладваха за изпълнението на мерките заложени в план – програмата за първото тримесечие на 2021 година. Споделени бяха проблеми и предложени решения относно изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата на област Плевен.

Като основни причини за настъпване на пътно-транспортните произшествия бяха изведени: поведението на участниците в движението, както и състоянието на пътната инфраструктура и техническата изправност на автомобилите.

Също така особено внимание беше отделено към общинските администрации за популяризиране и изпълнение на мерки и инициативи, свързани с ограничаване и намаляване на последствията от ПТП с участие на деца, насърчаване и укрепване на културата на поведениe за пътна безопасност.

По време на дискусията бяха обсъдени и конкретни инициативи за област Плевен по превенция, свързани с безопасността на движението по пътищата, детския травматизъм и несъобразената скорост от водачите на МПС. Предстоящите инициативи ще кореспондират пряко с изпълнението на Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021-2030).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен