79 кандидат-студенти подадоха документи за прием в Тракийския университет към Кюстендил

На 12 юли ще приемат отново документи

79 кандидат-студенти са подали документи за прием в Тракийския университет към Кюстендил.
Тези, които желаят да подадат документи, но до момента не са подали или са изпуснали срока, могат да го направят на 12 юли (понеделник) от 9:00 до 17:30 ч. в Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация на адрес ул."Отец Паисий" 11 Читалище "Братство" стая № 9, лице за контакт Елеонора Борисова и тел. 078/ 526 395.
Кандидатстването става само по документи с оценките от диплома за завършено средно образование, като първото класиране ще бъде обявявано на 12 юли.
Специалности:
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
1. Зооинженерство
2. Агрономство (полевъдство)
3. Аграрно инженерство
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
4. Социални дейности
5. Медицинска рехабилитация и ерготерапия
6. Медицинска сестра
7. Акушерка
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
8. Аграрна икономика и търговия
9. Регионална икономика и управление
10. Информационни технологии в икономиката и управлението


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен