Общински съвет - Плевен се събира днес за извънредно заседание

Дневният ред на заседанието на 12 юли включва две точки

Общински съвет - Плевен се събира извънредно за заседание днес от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки.

Дневният ред на заседанието включва две точки:

  • Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Ясен;
  • Предложение относно възлагане на кмета на Община Плевен да представлява Общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужване от „ВиК“ ЕООД - Плевен.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"