Проведе се извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен

В Заседателната зала на Областна администрация – Плевен се проведе Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен, на което беше съгласуван с пълно мнозинство Бизнес- план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен за регулаторен период 2022- 2026 година на основание чл. 6.4 (д) – (е) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Общото събрание взе решение да не съгласува проект на Договор за доставка на вода от друг ВиК оператор година между ВиК АД Ловеч и ВиК ЕООД Плевен, в съответствие с чл. 5, ал.3 от Наредба 4/2004г., поради необходимост от допълване в договора и приложенията към него на конкретна информация.

По точка 3 от дневния ред бе прието решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 година на основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация да бъде 22 хиляди лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен