Детската градина за 4-годишните деца в община Червен бряг става задължителна

Предучилищната подготовка за новата 2021/2022 учебна година става задължителна за родените през 2017 г. деца

На свое заседание Общински съвет – Червен бряг подкрепи предложението на кмета д-р Цветан Костадинов предучилищното образование да стане задължително за децата на 4-годишна възраст, считано от новата учебна 2021/2022 година.

Решението е взето във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищно образование, които предвиждат задължителна предучилищна подготовка в детските градини за четиригодишните деца от учебната 2023 – 2024 г., но общините имат право да го въведат и по-рано, ако имат условия за това.

Според изготвения от Общинска администрация анализ, обхватът на 4-годишните деца в системата на предучилищното образование в общината е много добър, което позволява на институциите да въведат задължително предучилищно образование за тях през предстоящата учебна година. То ще бъде осигурено чрез допълнително държавно финансиране.

Решението е абсолютно обосновано, поради факта, че в община Червен бряг повечето от тези деца вече са обхванати в детските градини и безпроблемно ще бъдат изпълнени изискванията на Закона.

Към момента  169 деца на 4 – годишна възраст посещават детско заведение.

Предучилищната подготовка за новата 2021/2022 учебна година става задължителна за родените през 2017 г. деца.

Съгласно Заповед № РД-09-352/28.06.2021 г. на Кмета на община Червен бряг, задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца може да се осъществява само в детските градини на територията на общината.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"