Кредити от близо 6 млн. лв. ще тегли община Велико Търново за проекта за Старото военно училище

Мисия

17-08-2021, 11:07

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Община  Велико  Търново  е  конкретен  бенефициент   с  проект  „Създаване  на атрактивна зона за културен  и конгресен туризъм  на територията  на Старото  военно училище  -  Изграждане  на  Експозиционен  център  (фаза  1)“  по  Приоритетна  ос  1 „Устойчиво  и  интегрирано  градско развитие“. Съгласно  Насоките  за  кандидатстване,  финансовият  посредник  -  Регионален фонд  за  градско  развитие е одобрил  пакета  документи  за  реализация  на проекта. Той ще  получи  комбинирана   подкрепа  чрез  безвъзмездна финансова помощ и собствено участие.  

Проектът обхваща изграждане и обзавеждане на Експозиционен център, който се очаква  да  е  мултифункционално  пространство,  използващо  се  за  събития  от  всички жанрове -  сценични изкуства с оборудвана сцена, сценична техника, депо за декори и костюми,  гримьорни;  визуални  изкуства  -   пространства,  подходящо  оборудвани  за изложби, виртуални представяния, прожекции; пространство за наука и литература -  за научни  форуми;  културни,  търговски и други изложения  и  борси,  оборудвани офиси; пространство  за  книжарница,  галерия,  приложни  изкуства  и  др.  Предвидените инвестиции на този и следващите етапи  ще превърнат района на Старо военно училище в  съвременен  европейски  център  за  култура,  наука,  творчество,  на  конгресен  и фестивален туризъм.

За собствения си финансов принос към проекта, Община Велико Търново иска да сключи договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД за 2 864 000 лева със срок на погасяване до 144 месеца и гратисен период до 30 месеца. Общината ще иска и втори кредит в размер на  3  227  142  лева при същите условия.

На заседанието си на 26 август Великотърновският общински ще трябва да даде съгласието си Общината да изтегли въпросните близо 6 млн. лв. кредити.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"