Какво може да направи банката, ако не плащате кредита си?

Парите

23-08-2021, 16:47

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Може да се стигне до много сериозни и нежелани последици, в случай не ненавременно изплащане на кредит. Продажбата на дългове на физически лица в този случай може да стане по два начина:

-  Предоставяне на услуги по събиране на дългове;

-  Окончателното прехвърляне на правата на кредитора на друго лице.

Първият начин е да се сключи споразумение за предоставяне на услуги за фактуриране. В този случай собствеността остава в банката, а събирачът получава комисионна за предоставената услуга. Този метод е най-удобен за клиента. Като се грижи за репутацията си, банката ще бъде много внимателна при избора на прокурор, както и в начина, по който работи. Това означава, че лицето, разбира се, ще досажда с обаждания, писма и посещения, но мерки, които са на границата на позволеното, най-вероятно няма да бъдат приложени.

Друг вариант е пълна продажба на дълга или споразумение за прехвърляне на права на кредитори. За съжаление такова пътуване може да завърши за длъжника. Факт е, че банката е доволна от получената сума след сключване на договора с инкасаторите, а бившият длъжник не се интересува по никакъв начин. Така че няма притеснение относно мерките, използвани за възстановяване на средствата. Следователно колекционерите, особено безскрупулните, също не са срамежливи. Всички легални и понякога неоторизирани методи са в ход.

Цесията се използва в много области на дейност, не само при кредитиране. Но според законодателството на някои държави такова споразумение не може да бъде сключено по отношение на лични задължения. Например, обезщетение за материални и морални щети, присъждането на издръжка не подлежи.

Такъв договор обикновено се сключва в случаите, когато кредиторът не може сам да погаси дълга. Понякога юридическите и физическите лица по взаимно съгласие споделят възникналите по този начин задължения. Такъв договор може да бъде сключен на платена или безплатна основа.

Ако се продаде дълг, страните по сделката са:

-  пълномощник е този, който купува новия собственик на иска;

-  упълномощеното лице е продавачът, първоначалният кредитор.

Източник: krediti24.comСнимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"