Младши прокурор встъпи в длъжност в Районна прокуратура - Плевен

Той положи клетва и подписа клетвен лист

Младши прокурор встъпи в длъжност в Районна прокуратура - Плевен, съобщават от пресцентъра на институцията.

След спечелен конкурс и успешно завършен курс в Националния институт на правосъдието град София, на 30.08.2021 г. в длъжност встъпи младши прокурор Робертино Тодоров. Той положи клетва и подписа клетвен лист, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, пред административния ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен Владимир Николов, административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен  Пламен Петков и зам.- районния прокурор на Районна прокуратура - Плевен  Борислав Дамянов. Те му пожелаха дълъг и успешен професионален път.

Младши прокурор Робертино Тодоров е назначен на длъжността с Решение по Протокол № 28 от 28.07.2021 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Тодоров е завършил висше образование в Нов български университет, град София, специалност „Право“.  Около три години е работил като юрисконсулт и съдебен помощник към Административен съд - София.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"