Приходите, събрани от НАП - Плевен, растат с над 24 млн. лв. спрямо миналата година

Това съобщиха от приходната агенция

Към 31 август 2021 година в Националната агенция за приходите са постъпили 18,0 млрд. лв., което е 2,1 милиарда лв. повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП. В офис Плевен са постъпили общо приходи: над 205 милиона лв., като е отбелязан ръст спрямо 2020 г. над 24 милиона лв. Общо данъчните приходи възлизат на 10,1 млрд. лв. към 31 август, включително 2,8 млрд. лв. данък върху доходите на физическите лица/ДДФЛ/, 1,8 млрд. лв. корпоративни данъци/КД/ и 5,4 млрд. лв. ДДС. За офис Плевен данните са: Общо приходи от данъци: 83 милиона лв., с 9 милиона спрямо 2020 г., в т.ч. за КД: 18,5 милиона, с  ръст спрямо 2020 над 4 милиона и за ДДФЛ- 40,6 милиона лв., с ръст спрямо 2020 г. над 7 милиона.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода е 7,5 млрд. лв., като от тях 4,5 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 1,9 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и над 1 млрд. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Офиса на НАП в Плевен отчита общо приходи за НОИ: 73,5 милиона, с близо 9 милиона повече спрямо 2020 г.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – близо 27 %. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 15 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП. 

„Отчитаме отлични резултати в условия на продължаваща пандемична обстановка. Благодаря на колегите в НАП за усилията и постигнатото. Извън подобрените макроикономически тенденции отчитаме и все по-добро доброволно деклариране и плащане от страна на бизнеса“, коментира по повод рекордния ръст в приходите изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен