ПГ по облекло и текстил в Плевен ще ползва временно сградата на закритото ОУ "Никола Й. Вапцаров"

Това реши Общинският съвет

Професионалната гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" в Плевен ще ползва безвъзмездно за учебния си процес базата на закритото ОУ "Никола Й. Вапцаров" в града. Общинският съвет на Плевен прие решението единодушно на свиканата днес извънредна сесия, информират от пресцентъра на ОбС. Съветниците заседаваха в Конферентната зала в сграда "Гена Димитрова" при спазване на противоепидемичните мерки, при закрити врати и излъчване на дебатите в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/

Предложението за предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" на бившата база на ОУ "Никола Й. Вапцаров" в града /нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ две масивни сгради с предназначение „за образование“, заедно с прилежащия поземлен имот/ бе единственото в дневния ред на свиканата сесия. В него се посочва, че в общинската администрация е постъпило заявление от директора на ПГ по облекло и текстил с искане гимназията да ползва временно базата на закритото ОУ "Никола Й. Вапцаров" - за периода от 16.09.2021 г. до 23.12.2021 г.

ПГОТ "Христо Бояджиев" е държавно учебно заведение и е на издръжка на Министерство на образованието и науката /МОН/. Гимназията е одобрена за финансиране по инвестиционна програма на МОН за 2021 г. за подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на климатичната и отоплителна инсталация на сградата, в която се помещава. За изпълнението на строително-монтажните работи вече има сключен договор с изпълнител и инвеститорски контрол, чието изпълнение трябва да започне след 15.09.2021 г. Това налага изнасяне на учебния процес в друга учебна база за определен период от време. При проведени разговори от страна на ръководството на ПГ по текстил с директори на други професионални гимназии в града и посещения на място на част от училищата е установено, че няма възможност за ползване на част от базите им за провеждане на обучение на учениците от гимназията. Като възможен вариант, след оглед и на базата на закритото ОУ "Н. Й. Вапцаров" в жк "Сторгозия", е установено, че сградата е в добро общо състояние и е подходяща за нормален учебен процес. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ - гр. Плевен бе закрито, считано от 01.09.2020 г. след решение от 30.07.2020 г. на Общински съвет - Плевен и съгласно Заповед от 30.09.2020 г. на МОН.

След обсъждане Общинският съвет реши, че е налице фактическата възможност базата на закритото ОУ "Никола Й. Вапцаров" в града да бъде предоставена за нуждите на ПГ по облекло и текстил за срок от 16.09.2021 г до 23.12.2021 г. Положително становище по въпроса има и от РУО – Плевен.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"