Иновативна платформа помага на учениците от горните класове да учат чрез нови технологии, лица-лидери и модели за подражание

Новините

15-09-2021, 06:40

Автор:

velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

ПФК „Лудогорец“, известни спортисти и преподаватели подават ръка на младите, за да им помогнат в уроците – и в училищните, и в житейските

По повод откриването на новата учебна година 2021/2022 г., Асоциация „Докосни дъгата“ стартира иновативен проект, който ще помага на деца и младежи от 14 до 19-годишна възраст да научават на практика умения и качества, които ще им помогнат по пътя към успеха в живота.

Днес, на тържествения 15 септември, на https://smart-education.online/ бе открита платформата „Умни в образованието, активни в спорта“, където могат да бъдат намерени полезни лекции, упражнения и онлайн курсове. В нея ментори ще бъдат популярни и успели личности от сферата на българския спорт, култура, образование, медицина

В рамките на проекта ще бъдат проведени и срещи с млади хора, чрез които те ще придобият познания, опит и умения за представяне и комуникация в многокултурна среда. Ще им се предложат насоки за трайни правила за успех, чрез здравословен начин на живот, който се базира на ежедневна физическа подготовка, добри познания в областта на географията, както и умения за комуникация на чужд език.

Проектът „Умни в образованието, активни в спорта“ /“Smart in education and active in sport“/, изпълняван от Асоциация „Докосни дъгата“, е финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, и е със срок на изпълнение 24 месеца. Дейностите са в посока насърчаване на ефективна и иновативна педагогика, насърчаване на подхода STE(A)M в образованието, чрез преподаване в контекста на спорта и междукултурното многообразие.

„С участието на партньорите от България, Румъния, Сърбия и Испания ще се даде възможност на организациите да развиват и укрепват мрежи, да повишават капацитета си за работа на транснационално ниво, да споделят и да противопоставят идеи, практики и методи. В същото време по този начин ще се насърчи прилагането на всеобхватен и иновативен подход към преподаването и изучаването чрез използването на нови технологии и включването на лица-лидери или модели на подражание – спортисти и футболисти заедно с преподавателите от училищата“, каза председателят на Асоциация „Докосни дъгата“ д-р Денислава Ангелова.

Проектната идея цели създаване на иновативни интелектуални продукти, които да намерят решение и приложение в:

– Образованието – дигитални учебни продукти, които да задълбочат знанията по математика, география и икономика както и изучаването на чужд език – английски, чрез спортна терминология и онагледяване за по-достъпен за младите хора по целия свят учебен процес и да насърчава важни житейски умения чрез спорта.

– Мотивацията на младите хора, която да им даде практически решения, с които да им помогне в правилното, трайно и успешно развитие занапред.

– Чрез уеб базирана онлайн платформа, в която ще бъдат съвместени дигитални уроци, подбрани методически физически упражнения от специалисти в спорта и разработен пакет за здравословен начин на живот, ще се подпомогне правилното обучение, физическа активност и здравословното развитие в бъдеще на младите хора.

Платформата / https://smart-education.online/ стартира на български език, но ще бъде преведена на английски, испански, румънски и сръбски език.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен