РЗОК - Плевен е сключила допълнително споразумение за COVID зона с ДКЦ "Свети Панталеймон"

Във връзка с възможността за диагностика и лечение на пациенти с КОВИД-19 на територията на област Плевен, РЗОК уведомява, че е сключила допълнително споразумение за „Ковид зона“ с  „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, гр. Плевен, с адрес ж.к.„Дружба“, ул. „Трите бора“ № 24.

От лечебното заведение по договор с РЗОК се извършват следните дейности:

- Преглед и изследване на пациенти със съмнение за КОВИД-19 в рамките на предварително обявено работно време. Информация за графика на работа – от лечебното заведение.

- Лечение на пациенти с потвърден КОВИД-19 с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването, което включва: извършване на 2 прегледа от лекар-специалист, работещ по договора с РЗОК, за всеки пациент в рамките на 10 календарни дни, от датата на доказване на заболяването. Прегледите включват – по преценка на лекаря: лабораторни изследвания в т.ч. пълна кръвна картина, креатинин, ALAT, CRP , както и рентгенография на гръден кош и бял дроб, ЕКГ и измерване на кислородна сатурация.

- При необходимост, лекуващият лекар може да назначи лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на пациента от позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ. Изписват се еднократно до три лекарствени продукта на една рецепта, при необходимост, при осъществяване на единия от двата прегледа.

- Екипът на лечебното заведение обслужва пациенти, както насочени от ОПЛ, така и самонасочили се пациенти.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"