РВИМ - Плевен спечели проект, свързан с опазването на движими културни ценности

През м. юли 2021 г. Регионален военноисторически музей – Плевен спечели проект и подписа Договор с Министерството на културата за предоставяне на финансова подкрепа в размер на 5686,44 лв. за реализация на проект „Основни мерки в консервацията, свързани с опазване на движими културни ценности от Сбирка Д – „Архиви”, Научен архив I и II при Регионален военноисторически музей – Плевен са грижата за правилното съхраняване”.

Основната цел на проекта е превантивната грижа – подобряване условията за опазване и правилно съхраняване на архивните материали, което е мярка към благоустройството на фондохранилището като цяло. Проектът ще се реализира в срок до 20.11.2021 г.

Този проект е реализиран изцяло с финансовата подкрепа на Министерство на културата.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия