ОДМВР - Плевен ще съдейства на гражданите без лични документи за изборите в Буковлък и Аспарухово

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР - Плевен, Първо РУ - Плевен и РУ - Левски ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за кмет на кметства: село Буковлък, община Плевен, област Плевен и село Аспарухово, община Левски, област Плевен на 03.10.2021 г.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта, по искане на гражданите, ще бъде издадено необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в звената  „Български документи за самоличност“ в ОДМВР - Плевен, Първо РУ - Плевен и РУ - Левски за дните от 28.09.2021 година до 02.10.2021 година от 08,30 часа до 17,00 часа и на 03.10.2021 година от 08,30 часа до 19,00 часа.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборите за кмет, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 03 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА.

При произвеждане на втори тур на избори за кмет на 10.10.2021 година ще се издават нови удостоверения от 05.10.2021 година до 09.10.2021 година и на 10.10.2021 година, съгласно описания по-горе начин.        Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"