ПГПЧЕ "Димитър Димов" – Плевен отбеляза Европейския ден на езиците

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ – гр. Плевен, отбеляза Европейския ден на езиците, празнувайки 20 години от провъзгласяване на празника от Съвета на Европа, 20 години езиково и културно разнообразие. Целта на празника е да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици, да увеличи обхвата на изучаваните езици, да се повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство, да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст.

Учениците от XIа,XIд и XIе класове под ръководството на техните учители: Грета Димова и Румяна Стаменова, изработиха лого на инициативата, написаха послания на 24-те официални езика на Европейския съюз с думите: мир, здраве, гражданин на света, знамето на дадената държава и един от нейните символи, представиха постери, презентация „20 факта, които не знаете за европейските езици“, състезания, игри. Символично посланията бяха пуснати с балони във въздуха, за да достигнат до повече деца. Протегнатите детски ръце бяха израз на огромната надежда за здраве, за безоблачно бъдеще, сбъднати мечти, начертани достижими цели, постигане на по-добро междукултурно разбирателство - елемент от богатото културно наследство на Европа.                        

За учениците от ПГПЧЕ „Димитър Димов“– Плевен е изключително важно да бъдат насърчавани в изучаване и популяризиране на чуждите езици, които  са определящи за нашата идентичност, но също така са и част от общо наследство. Те могат да служат като мост към други народи и култури, насърчавайки взаимно разбиране и споделено усещане за европейска идентичност. За това допринася и активната дейност на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици по проект „Комуникация” с работни езици немски и английски.

Училището е и със статут на училище европейски посланик.