РИМ - Плевен и Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" организират научна конференция

Научен ръководител на конференцията ще бъде чл. кор. проф. д. и. н. Иван Илчев

В периода 15-16 октомври 2021г. Регионален исторически музей - Плевен съвместно с исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" организират научна конференция "Кризите като катарзис - политически, социални, стопански и културни измерения на екстремните ситуации в историята."

Целта на конференцията е да се даде трибуна на млади и утвърдени учени за споделяне на наблюдения, разсъждения и изследвания върху политическите, стопанските, социалните и културните ефекти, и последици от ситуации с висока степен на екстремалност в историческа перспектива.   

Научен ръководител на конференцията ще бъде чл. кор. проф. д. и. н. Иван Илчев.

Откриването ще се състои на 15 октомври от 14:00 часа в хотел "Балкан", заседателна зала, ет. 2. Конференцията ще продължи и на 16 октомври в сградата на РИМ - Плевен от 09:00 часа.

Научната конференция ще бъде отворена за гражданите и гостите на града, които проявяват интерес към събитието.

Материалите от нея ще бъдат публикувани в самостоятелен сборник.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"