В МУ-Плевен откриха фотодокументалната изложба, посветена на акад. Михаил Арнаудов

Експозицията бе посрещната с интерес от академичното ръководство на МУ-Плевен, преподаватели и студенти

По инициатива на Регионалния академичен център и в сътрудничество с Научния архив на БАН и МУ-Плевен, в рамките на един месец Ендоскопският център ще е домакин на фотодокументалната изложба „Михаил Арнаудов – живот, посветен на България и науката“. Експозицията бе официално открита от доц. Теодора Вълова, ръководител на Регионалния академичен център – Плевен, чл.-кор. проф. Григор Горчев, Почетен Ректор и директор на Научноизследователския институт и проф. д-р Добромир Димитров, ректор на МУ-Плевен. Документалните свидетелства за дейността на академик М. Арнаудов – учен с европейски измерения, оставил над 50 монографични изследвания и литературно-критически очерци, посветени на строителите на политическото, духовно и културно Възраждане, бе посрещната с интерес от академичното ръководство на МУ-Плевен, преподаватели и студенти.

Доц. Теодора Вълова, ръководител на Регионалния академичен център към БАН, представи живота, делото и приносите на академик Михаил Арнаудов. Тя направи връзка между делото на великия филолог в сферата на хуманитарните науки и хуманната медицина. Словото лекува душата, а медицината - тялото, но когато двете се съчетаят терапевтичният ефект е най-силен. Литературата, магията на общуването и думите имат огромната сила да облекчават страданието и да лекуват.

В тази връзка, проф. Добромир Димитров, ректор на МУ-Плевен, изтъкна, че се работи за промяна на критериите и предметите, с които ще се кандидатства в специалност „Медицина“. Поради промените в средното образование и специализираните профили на зрелостниците, българският език занапред ще играе ключова роля като дисциплина за вход и за медицинските специалности, заедно с биология и химия.

Чл.-кор. проф. Григор Горчев оцени високо значението и дейността на Регионалните академични центрове на БАН, както и фактът, че този в Плевен е първият от изградената Национална академична мрежа. Той подчерта ролята на регионалните академични центрове на локални средища на книжовността, науката и просвещението, действащи платформи за обмен на идеи и знания. Те работят чрез организираните всяка година научни форуми, срещи, изложби и четения. Те възпитават студентите на любопитство и интерес към историята, ценностите и великите личности.