Дейността си за близо три години представиха от Областния информационен център

Дадени са 750 отговора на запитвания от клиенти – 426 на място в центъра, 112 – по имейл, 212 – по телефона

На междинна пресконференция днес беше представена дейността на експертите от Областния информационен център – Плевен, от началото на 2019-а година до м. септември 2021 г. За периода са проведени 55 информационни събития във всички общини на област Плевен, 2 национални инициативи и 5 неформални срещи с представители на медии. Доставени 3 шатри, промоционални материали,  подготвени и отпечатани са 20 вида информационни дипляни в 2-хиляден тираж. Дадени са 750 отговора на запитвания от клиенти – 426 на място в центъра,  112 – по имейл, 212 – по телефона.

През тази година е създаден Регионален съвет за развитие, който ще има ключова роля в планирането, избора и реализацията на проекти с европейско и национално финансиране през новия програмен период 2021-2027 година.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"