Девет служители на НАП в Плевен са отличени за 30 години стаж

Дългогодишните служители бяха поздравени от директора на офиса на НАП в Плевен Цветомила Потурлиев

На 11 октомври 1991 година, с Постановление на Министерски съвет, данъчната администрация в България е обособена като самостоятелна структура, в която работят близо 8000 души в новосъздадени териториални данъчни управления, данъчни служби и бюра. НАП се промени през тези 30 години, след редица реорганизации на структури и процеси. Постепенно се превърна от институция, която налага санкции, в партньор на гражданите и бизнеса, като улеснява доброволното изпълнение на техните данъчно- осигурителни задължения и събира приходи в хазната. Посредством съвременни технологии и решения бяха започнати нови проекти, усъвършенстват се съществуващите процеси и системи. НАП има ясни стратегически цели и своевременно актуализира приоритетите си, съобразно променящите се реалности в национален и световен мащаб. С непрекъснатото усъвършенстване на информационните системи и нарастващ брой на електронни услуги приходната агенция заема първо място по отношение нивото на дигитализация сред останалите администрации в България.

За 30 години данъчната администрация се превърна в една от водещите български институции, с огромна роля за държавния бюджет и надежден партньор на останалите администрации, бизнеса и гражданите.

Десетки хиляди служители през годините са отдали и продължават да отдават своите знания, умения, старание и ангажираност. Общо 400 служители продължават да работят в данъчна администрация от първия ден на създаването й. Девет служители на НАП в Плевен са отличени за 30 години стаж. Дългогодишните служители бяха поздравени от директора на офиса на НАП в Плевен Цветомила Потурлиева, като им беше връчен персонален поздравителен адрес от Изпълнителния директор на НАП.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия