Работна среща във връзка с предстоящите избори се проведе в Областна администрация - Плевен

Работната среща имаше за цел да координира действията между отговорните институции в деня и нощта на изборите

По инициатива на областния управител Марио Тодоров и главния секретар Ирена Христова, днес в Областна администрация – Плевен се проведе среща между ключовите институции участници в изборния процес (РИК – Плевен, „Информационно обслужване“ ЕАД – клон Плевен, ОД МВР – Плевен, РД ПБЗН – Плевен, Окръжна прокуратура – Плевен, „ЧЕЗ-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ България“ АД, Община – Плевен, РЗИ – Плевен, ЦСМП - Плевен), на които беше представен план - проект за организационно-техническата подготовка за протичането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г.  

Работната среща имаше за цел да координира действията между отговорните институции в деня и нощта на изборите.

Беше докладвана ресурсната и кадровата обезпеченост от страната на ключовите институции. Председателят на РИК – Плевен г-жа Митева призова за използване на доказалите се вече работещи моменти в досегашното провеждане на изборите, като само да се надгражда и предложи работата на отговорните институции да продължи в същия безпроблемен синхрон.

Основната част на днешните разговори между ответните институции бе насочена към следното: обезпечаването на членовете на секционните комисии с лични предпазни средства, безопасни и здравословни условия в избирателните помещения, охраната на секциите и транспортирането на материалите.

Представителят на „Информационно обслужване“ ЕАД – клон Плевен, отбеляза, че електрическата инсталация е изградена още при предходните избори и към днешна дата се очаква само поддръжка, като успокои че при машинното гласуване се следва тенденцията за по-малка вероятност от грешки.

От страна на ОД на МВР - Плевен бе потвърдена готовността за временна организация на движението в района на сградите, където ще се приемат членовете на секционните избирателни комисии от общините в област Плевен.

От РД ПБЗН – Плевен потвърдиха, че имат готовност за осигуряване на алтернативно ел. захранване и аварийно осветление в сградата на Областна администрация - Плевен, където ще се приемат  секционни протоколи и се въвеждат цифрови данни от протеклия вече в нощта на изборите, вот.

А от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ще има дежурни служители през деня и нощта на изборите, които ще отговарят за възникнали  проблеми в ел. мрежа в населените места в област Плевен.

Окръжна прокуратура – Плевен има готовност и е създадена организация за дежурни прокурори по график.

В нощта на изборите, ще има дежурен лекарски екип, осигурен ЦСМП - Плевен.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия