Преобразуват домашните социални патронажи в пет населени места в община Плевен

Решението касае патронажната грижа в град Славяново и селата Бохот, Пелишат, Коиловци и Мечка

Домашните социални патронажи в пет населени места на територията на община Плевен, ще бъдат преобразувани. Решението е на Общинския съвет и касае патронажната грижа в град Славяново и селата Бохот, Пелишат, Коиловци и Мечка.

Патронажите са местна дейност, финансирана от общинския бюджет и на пряко подчинение на кметовете на населените места. Дейността им включва подпомагане на хората от третата възраст и на тези, които се нуждаят от специални грижи за задоволяване на жизнените им потребности в домашна среда. В този смисъл те са комплекс от социални услуги, част от които е и приготвянето и доставянето на храна, като по този начин се дава възможност на лицата да водят самостоятелен живот в дома си. С разкриване на новите услуги - Асистентска подкрепа, Механизъм лична помощ и участието на Община Плевен в проекти, предлагащи почасови услуги по домовете, основна дейност на патронажите в посочените пет селища остава само приготвянето на храна. Така на практика те функционират изцяло като кухни, без възможност за предоставяне на допълнителни услуги, поради липса на административен капацитет, с което не могат да отговорят и на изискванията на Закона за социалните услуги. Предвид гореизложеното съветниците гласуваха домашните социални патронажи в град Славяново и селата Бохот, Пелишат, Коиловци и Мечка да бъдат преобразувани в общински кухни, считано от 1 януари 2022 г., като и петте запазват капацитета и числеността на персонала си.

Във връзка с направената промяна кметовете на посочените населени места трябва да сключат допълнителни споразумения към трудовите договори с наетите работници и служители в преобразуваните звена. Разходите за издръжка на общинските кухни да се превеждат на съответните кметства.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия