Младежи от Тръстеник и Долна Митрополия се присъединяват към авиационното семейство на ВВВУ "Георги Бенковски"

Мисия

29-10-2021, 07:00

Снимка:

ВВВУ "Георги Бенковски"

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Ръководствата на СУ "Евлоги Георгиев" - гр. Тръстеник и СУ "Васил  Априлов" - гр. Долна Митрополия сключиха договори за съвместна дейност.

С началото на новата учебна година стартираха и първите съвместни начинания чрез програмата на МОН "Занимания по интереси".

Програмата има за цел да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците, за  създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците и стимулиране на тяхното творческото развитие.

В сътрудничество между ВВВУ "Георги Бенковски" и средищните училища на територията на община Долна Митрополия започнаха своята дейност три клуба.

ü Клубове по "Роботика" с ръководител  подполковник доц. д-р инж. Мартин Камбушев – главен асистент в катедра Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ с учениците от 11 и 12 клас от  СУ “Васил  Априлов“- гр. Долна Митрополия и СУ "Евлоги Георгиев“ -гр. Тръстеник .

 След преминаването на курса в клуб „Роботика“, участниците ще придобият знания и умения свързани с изследване, конструиране, управление, програмиране и експлоатация на роботизирани и мехатронни комплекси. Учениците ще създават истински роботи и с тяхна помощ ще пресъздават модели от заобикалящия ни свят.

ü В клуба по "Авиомоделизъм" с ръководител  полковник доц. д-р инж. Димитър Димитров-началник Катедра  "Електроника, навигация и комуникация в авиацията", участниците ще придобият технически умения, ще развият въображението си, ще се научат  да работят в колектив .

Участници са ученици от 7 клас на СУ "Васил  Априлов".  Те ще решават творчески задачи с проблемен характер  и ще изработят авиомодел по чертеж.

Заниманията на клубовете ще се провеждат във ВВВУ "Георги Бенковски".

Клубовете ще приключат своята дейност с представителни изяви – изложба и демонстрации през юни 2022 година.

Началото на интересния и интригуващ път в науката бе поставено в присъствието на представители на ръководствата на трите образователни институции.