ЦИК определи правилата за гласуване на избиратели под карантина или в изолация на 14 ноември

Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и на народни представители на 14 ноември. Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник от 1 ноември до изборния ден включително.

Секциите за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място/район, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 (седем) заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Цялото решение на ЦИК може да видите на следния линк: https://www.cik.bg/bg/decisions/831/2021-10-29Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"