Напредва строежът на нова улица до бл. 317 в жк "Дружба" (СНИМКИ)

Дейностите ще се осъществяват на няколко етапа

Строежът на улица, продължение на ул. "Св. Кл. Охридски" в жк "Дружба" до бл. 317, продължава според направените разчети. Началото на участъка от предвидената за изграждане улица е кръстовището с бул. "България", а краят е при кръстовището с ул. "Ал. Малинов". Улица в този участък не съществуваше, а територията беше заета от растителност. Намерението на Община Плевен е да се изгради част от заложените в Общия устройствен план улици в града.

Новопроектираната улица, с обща дължина на трасето от 400 м, е част от третокласната улична мрежа на гр. Плевен, тя ще установи автомобилна, пешеходна и велосипедна връзка между бул. "България" и ул. "Ал. Малинов". Целта на строителството е да се разширят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и пропускателната способност на уличната мрежа в жк "Дружба" с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението, да се даде решение за нормално провеждане на трафика.

Улицата ще се изпълни от две платна за движение с разделителна ивица в средата, с трайна асфалтова настилка с пътна конструкция за тежко движение. Всяко платно ще е с две ленти по директното трасе и допълнителни ленти за ляво и дясно движение в зоната на кръстовището с бул. "България" и ул. "Ал. Малинов". Ще бъдат изградени дъждоприемни шахти за отводняване, предвидени са пожарни хидранти, ще се изгради и двустранно улично осветление с LED осветителни тела. Тротоарите ще са от бетонови плочи, по тях са предвидени и зони за озеленяване, за да се създаде по-благоприятна визия на градската среда, ще се раздели автомобилното от пешеходното движение, ще се намали шумът и замърсяването. На кръстовището на ул. "Св. Кл. Охридски" с бул. "България" се предвижда регулиране чрез светофарна уредба.

Дейностите ще се осъществяват на няколко етапа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен