Зам.-министър Венцислав Катинов сe срещна с ръководителя на Секретариата на РАИ

Мисия

03-12-2021, 12:59

Снимка:

МВР

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Проведе се работна среща на заместник-министъра на вътрешните работи Венцислав Катинов и Десислава Гоцкова, ръководител на Секретариата на Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ). 

Теми на разговора бяха последните развития по изпълняваните от РАИ проекти и бъдещите насоки в нейната дейност, както и  подкрепата, която тази организация би могла да окаже в работата на компетентните органи на участващите държави, ангажирани с превенцията и борбата с корупцията. Обсъдени бяха възможностите за взаимодействие с други международни и регионални форуми, активни в тази област. Ръководителят на Секретариата на Регионалната антикорупционна инициатива даде висока оценка за участието на компетентните български структури в изпълняваните инициативи и изрази очакване за продължаване и засилване на изграденото успешно взаимодействие.

Двамата изразиха единодушна позиция, че РАИ притежава добър потенциал не само да продължи да подпомага сътрудничеството в тази област, но и да покаже усилията и добрите практики, прилагани в страните от региона в областта на превенцията и борбата с корупцията.

РАИ е регионална инициатива, в рамките на която държавите от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора),  България, Румъния, Хърватия и Молдова споделят опит и добри практики, дефинират и прилагат регионални приоритети за по-ефективна борба с корупцията и участват в съвместни проекти с антикорупционна насоченост. България е участник в инициативата от 2007 г. и е една от страните, подписали Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен