Денят на народите е включен в културния афиш за Празника на Плевен

Празничното събитие се провежда всяка година по инициатива на чуждестранните студенти в МУ-Плевен

Община Плевен чрез кмета на града Георг Спартански включи през 2022 година събитието на МУ-Плевен Ден на народите (International Day) в културния афиш за Празника на Плевен. Международният студентски фестивал ще се проведе на 13 май 2022 г., петък, на празничната сцена на площад „Възраждане“, с изложение на културата и обичаите на различните народи и вечерно шоу от песни и танци на студентските отбори по държави. Обикновено празничното събитие се обвързва с подходяща благотворителна кауза. Академичното Ръководство е водено от убеждението, че художественият форум на студентите на МУ-Плевен, включен в празничния афиш на града, ще предизвика огромен интерес и ще бъде заслужено признание за значението на висшето училище като утвърден образователен и научноизследователски център за град Плевен и региона.

Празничното събитие Ден на народите (International Day) се провежда всяка година по инициатива на чуждестранните студенти в МУ-Плевен, но пандемията от коронавирус прекъсна традицията през последните две години. През 2022 година Денят на народите ще се организира съвместно с българските студенти и с подкрепата на Ръководството на висшето училище. Целта е чуждестранните студенти да запознаят академичната общност и плевенската общественост с различните култури, бит и традиции на родните си държави, вярвайки, че познавайки националните си различия и особености, всички ние ще станем по-сплотени и единни, за да живеем, учим и работим заедно. Последното присъствено 7-мо издание на събитието Ден на народите се проведе през 2019 година в Спортния комплекс на МУ-Плевен.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"