ВВВУ "Георги Бенковски" и МУ-Плевен сключиха меморандум за сътрудничество

В деня на св. Николай Чудотворец ВВВУ "Георги Бенковски" и МУ-Плевен намериха общи цели за партньорство в областта на образованието, науката и практиката.

Ректорите на двата вуза бригаден генерал Юлиян Радойски и професор д-р Добромир Димитров д.м. сключиха меморандума за сътрудничество в емблематичната зала „Хипократ“.

Меморандумът цели страните да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно в подготовката на кадри за ключови сектори, повишаване квалификацията и иновациите и интердисциплинарни дейности в областта на професионални направления, по които обучават двете Висши училища, както и при осъществяване на взаимноизгодни национални и международни проекти в триъгълника на знанието между образованието, научните изследвания и бизнеса.

Меморандумът предвижда партньорство както между преподавателските и научни екипи, така и разнообразни начинания между обучаемите от двата университета.

При подписването на Меморандума присъстваха доцент д-р Соня Иванова д.м.-Заместник ректор по учебната дейност, доцент д-р Цветелина Валентинова д.м.- Заместник ректор по качество на обучението и акредитация на Медицинския университет и полковник доцент д-р инж. Асен Маринов – Заместник началник по учебната и научната дейност на ВВВУ „Георги Бенковски“. Те обсъдиха възможните първи стъпки за реализация на идеите заложени в документа.

Домакините от Медицинския университет показаха част от новите си придобивки за подобряване качеството на учебния процес.

И като на празник, двете страни си размениха рекламни материали на университетите си, за да бъде спорна и плодотворна новата 2022 година.