Към настоящия момент няма недостиг на болнични легла в област Плевен

Областната администрация бе домакин на среща за втори клъстерен район, съгласно Национален оперативен план за справяне с пандемията

В заседателната зала на Областна администрация – Плевен бяха посрещнати лично областните управители на областите Ловеч и Русе, а тези на областите Велико Търново и Габрово се включиха чрез видеоконферентна връзка. На същата среща участие взеха и директорите на регионалните здравни инспекции. Събитието беше открито и ръководено от областния управител  на област Плевен – Иван Янчев.

Поводът за първата среща между страните беше приетият с Решение № 9/13.01.2022 г. на Министерски съвет Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. След приемането на плана, страната бе разделена на 6 зони (клъстери), като област Плевен попада във Втори район, заедно с областите Ловеч, Велико Търново, Габрово и Русе. Предвидените в горецитирания план мерки за борба с пандемията ще се налагат регионално, според различните нива на разпространение на вируса.

В хода на срещата директорите на съответните регионални здравни инспекции представиха актуална информация за епидемиологичната обстановка в областите, за които отговарят.

Обстойно беше обсъдена процедурата по превеждане на пациенти от една област в друга при наличие на необходимост от това. Подробно бяха разгледани евентуалните съвместни действия за ограничаване на пандемията, при влошаване на епидемичната обстановка.

Беше уточнено, че към настоящия момент няма недостиг на болнични легла. Всяка една от страните изрази готовност за съдействие и подкрепа.

В края на срещата участниците благодариха за добрата организация и техническото обезпечение на домакините от Областна администрация – Плевен.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"