Георг Спартански представи отчет за втората година от мандата пред Общинския съвет

Мисия

24-02-2022, 11:06

Снимка:

ОбС

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Преди заседанието отчетът бе разгледан от всичките 10 постоянни комисии в местния парламент

Отчет за втората година от мандат 2019 - 2023 г. представи на днешната редовна сесия пред Общинския съвет кметът на Общината Георг Спартански. Преди заседанието отчетът бе разгледан от всичките 10 постоянни комисии в местния парламент.

Представянето на отчета пред местния парламент е в изпълнение на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст кметът представя пред съветниците програма за управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Годишен отчет за изпълнението й се внася за сведение всяка година от мандата.

В отчета за втората година от мандат 2019-2023 г. Георг Спартански отбелязва, че през изминалата 2021 г. са продължили усилията за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Ситуацията през годината е била усложнена и с повишаване на цените на електроенергията и нарастването на цените на стоки и услуги. По тази причина определени изпълнители в процедури за възлагане на обществени поръчки са отказвали изпълнение на сключените договори, поради невъзможност да се справят с увеличените разходи.

В отделни точки на отчета са посочени дейностите в община Плевен за посочения период по сфери: Икономиката; Развитие на масовия градски транспорт и транспортната инфраструктура; Устройство на територията; Обществения ред и сигурност; Здравеопазване; Социална среда; Подобряване на условията за образование; Развитие на условията за спорт и отдих; Опазване на културно-историческото наследство; Култура и туризъм; Административно обслужване.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"