В Областна администрация - Плевен се състоя заседание на Епизоотичната комисия

Мисия

02-03-2022, 15:02

Снимка:

Областна администрация

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

ОДБХ - Плевен е в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на заболяването инфлуенца по птиците.

В областната администрация се състоя заседание на Епизоотичната комисия под председателството на заместник областния управител Виолета Иеремиева. На него представители на ОДБХ изнесоха данни за заболеваемостта от Африканска чума по свинете в страната и в областта. От тях стана ясно, че към момента в област Плевен няма регистрирани случаи на заболяването в индустриалните ферми и в личните стопанства в региона.

На срещата беше докладвано също, че във връзка с епизоотичната обстановка, по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в Европа, и с цел недопускане възникването и разпространението на заболяването на територията на област Плевен, от страна на ОДБХ-Плевен е предприето следното:

1. ОДБХ гр. Плевен е приведена в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на заболяването инфлуенца по птиците;

2. Чрез общинските ветеринарни лекари се организира провеждането на информационни кампании на собствениците на домашни птици (спазване на мерките за биосигурност, отглеждане на птиците на закрито, незабавно уведомяване на ветеринарния лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност).

3. Изпратени са писма до кметовете на всички общини, разположени на територията на област Плевен, до Регионална здравна инспекция гр. Плевен и до Областната колегия на БВС гр. Плевен;

4. Изпратени са писма до ловните сдружения на територията на областта и до държавните горски стопанства /ДГС/, за предприемане от тяхна страна на съответните мерки по компетентност за предотвратяване възникването и разпространението на заболяването - засилен надзор при диви птици, за наличието на болни или умрели такива;

5. С писма са информирани управителите на всички функциониращи промишлени птицеферми, разположени на територията на област Плевен за влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в Европа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен