Назначиха Дияна Илиева - Стоянова за заместник на административния ръководител на ОП - Плевен

Мисия

23-03-2022, 16:30

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт, трета щатна длъжност за заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Плевен чрез трансформирането на една свободна длъжност „прокурор" от щата на органа, считано от датата на вземане на решението. За длъжността е назначена Дияна Илиева - Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.

Дияна Илиева – Стоянова има над 18 години общ юридически стаж. В периода от 2003 г. до 2012 г. е разследващ полицай в ОД на МВР – Плевен, а професионалната си кариера в органите на съдебната власт започва през 2012 г. като прокурор в Районна прокуратура - Троян, която изпълнява до 2014 г., а от тогава и до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Плевен, където е определена и да изпълнява функциите на говорител на органа. В предложението за нейното назначаване е посочено, че притежаваните от нея високи професионални и нравствени качества я определят като изключително комплексен и подготвен кандидат за длъжността, въпреки че е от по- ниско ниво на орган на съдебната власт. Необходимостта от трети заместник се мотивира с големия обем работа, включваща и извършване на постоянен мониторинг върху дейността на Районна прокуратура - Плевен и четирите й териториални отделения. Оптимизирането цели подсигуряване на пълноценното упражняване на правомощията по организация и ръководство на цялостната дейност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен